ความสุข

จากหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดย ศ.ศิลาแลง

ถ้าเราวิ่งหาความสุข

ความสุขก็จะวิ่งหนีเรา

อันที่จริงนั้นความสุขย่อมเกิดจากภายในตัวเราเองเสมอ