ขอพ่วงบทความ IEEE 802.11bb-2023 เพิ่มเล็กน้อย ถ้าผู้อ่านบางท่านยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้อธิบายเพิ่มเติมครับ


IEEE 802.11bb-2023 เป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นมาตรฐานรุ่นที่ 7 ของตระกูลมาตรฐาน IEEE 802.11 และได้รับการอนุมัติในเดือนกรกฎาคม 2023

IEEE 802.11bb-2023 รองรับการสื่อสารไร้สายโดยใช้แสงสว่างเป็นหลัก แทนที่จะเป็นคลื่นวิทยุที่ใช้ในมาตรฐาน IEEE 802.11 มาตรฐาน IEEE 802.11bb-2023 สามารถทำงานได้สูงสุดที่ความเร็ว 9.6 Gbps และมีความน่าเชื่อถือสูงกว่ามาตรฐาน IEEE 802.11 ที่ใช้คลื่นวิทยุ

IEEE 802.11bb-2023 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง เช่น การเล่นเกม การสตรีมวิดีโอ และการประชุมทางวิดีโอ มาตรฐานนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่น เครือข่ายในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม

IEEE 802.11bb-2023 ยังไม่ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย แต่คาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากเทคโนโลยี LiFi ราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

By

error: Content is protected !!