เรียนรู้ระบบเน็คเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ

เรียนรู้ระบบเน็คเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ ผู้แต่ง เอกสิทธิ์ วิริยจารี เป็นหนังสือที่ปูพื้นฐาน Network ผมเลยสมัยนั้น ตั้งใจว่าจะสอบ CCNA แต่ถูกดันมาคุมงานโปรเจคเลยคิดว่าถ้ารู้ด้านเดียวไม่ครอบคลุม เลยหันไปสอบ MCSE แทน

แต่เนื้อหาในหนังสือทำให้เรามีโครงสร้างทางความคิดในการแก้ไขปัญหาทางด้าน Network ได้เป็นอย่างดีครับ แนะนำพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่กำลังเข้ามางานสายนี้ ควรอ่านเป็นอย่างยิ่งครับ