การเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้ามีการเรียนรู้มากมายจนเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองไหวก็ควรที่จะเลือกพิจารณาในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะผู้เขียนหนังสือเองก็มองผ่านกระจกสะท้อนตัวเองเพื่อเขียนหนังสือเช่นเดียวกัน

สิ่งสำคัญคือเราต้องเลือกหนังสือที่ผู้เขียนลักษณะนิสัยคล้ายๆ เราและถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วมีความคิดเห็นว่า “ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้” นั่นอาจจะไม่ใช่หนังสือที่เหมาะกับเราก็เป็นได้

การตัดตอนหรือการเลือกเพียงบางส่วนในหนังสือมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตคือสิ่งที่สำคัญในยุคที่ Content มีมากมายนับไม่ถ้วน และคลิปวีดีโอที่ผมนำมานั้น ผมเอามาใช้ในชีวิตการทำงานได้บางส่วนและคิดว่ามีประโยชน์มากถ้าเราเลือกที่จะนำมาใช้ครับ

By

error: Content is protected !!