เกมส์การเงิน

เกมส์การเงินสนุกตรงที่คุณจะต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ของเหรียญนั้นว่าจะขึ้นหรือจะลง

ความสามารถทางด้านเทคนิคสามารถช่วยได้บ้าง แต่หลักๆ อยู่ที่กระบวนการคิด วิเคราะห์และแยกแยะสถานการณ์เพื่อที่จะ ประเมินหรือคาดเดาเหตุการณ์

ที่ผมกล่าวมานั้นคือทางทฤษฎีเท่านั้น ในทางปฏิบัติก็คือ คุณหาเหรียญคิดว่าเหรียญนั้นจะสามารถทำกำไรให้คุณได้เท่านั้น ซึ่งผมทดลองเหรียญของไทยเพียงไม่กี่เหรียญเท่านั้นและก็ได้ผลลัพธ์ตามที่ผมคาดเอาไว้ทันที KUB, SIX, JFIN

ไม่ใช่การรงณรงค์ให้ใช้ของไทย 55 เพียงแต่เป็นการทดลองตั้งเป้าหมายในการลงทุนเพียงเท่านั้น เป็นการลงทุนระยะสั้น(เผื่อยาว) ทุน 20k ลงทุนเหรียญไทยล้วน ๆ

หมายเหตุ : ผม Share ความสำเร็จ แต่ผมก็มีอีกหลายตัวที่ติดยอดดอย ดังนั้นอ่านเป็นรางวัลปลอบใจหรือสร้างกำลังใจก็จะเป็นประโยชน์ เพราะการลงทุนไม่มีผิดไม่มีถูก อยู่ที่การตัดสินใจของคุณ