ตัวอย่างกราฟ BTC

การวิเคราะห์แท่งเทียนเป็นไปตามความเห็นและข้อคิดเฉพาะบุคคลดังนั้นจึงไม่มีผิดและไม่มีถูก ไม่มีกฏที่แน่นอนและชัดเจน แต่ถ้ากราฟแสดงอย่างภาพด้านบนผมแนะนำให้คุณขายก่อนคุณจะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือออกห่างจากหน้าจอ 😂