January 23, 2022

พุทธวจน

ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย จากกลุ่มสินธุ

และพญากุญชร ที่ผ่านการฝึกปรือนั้น เป็นสัตว์ประเสริฐ

แต่บุคคลฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้น

ความสุข

จากหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดย ศ.ศิลาแลง

ถ้าเราวิ่งหาความสุข

ความสุขก็จะวิ่งหนีเรา

อันที่จริงนั้นความสุขย่อมเกิดจากภายในตัวเราเองเสมอ

เกริ่นนำ

การอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกที่ผมทำเป็นประจำและผมจะแบ่งปันสิ่งต่างๆ ใน Blog นี้ ผมอยากให้มองเป็นมุมศิลปะ อ่านขำๆ และนำความสวยงามมาประดับแนวคิด